Wykaz zespołów i wychowawców

w roku szkolnym 2021- 2022

LP.

zespół

opiekun zespołu

miejsce

ZESPOŁY REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE

1.

ZRW 1

mgr Ewa Ziembicka- Leja

ul. Ks. Opolskich 21

2.

ZRW 2

mgr Magdalena Maksymowicz

ul. Ks. Opolskich 21

3.

ZRW 3

mgr Agnieszka Zarek

ul. Ks. Opolskich 21

4.

ZRW 4

mgr Agata Domagała

ul. Ks. Opolskich 21