Plan tygodniowy

Wymiar czasu pracy

Wymiar zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi:

zajęcia zespołowe- 20 godzin tygodniowo – 4 godziny dziennie,

zajęcia indywidualne- 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie.

 

Godzina zajęć trwa 60 minut.

Podkategorie