Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne, chociaż wchodzą w skład zajęć szkolnych, są podejmowane w czasie wolnym i są nieobowiązkowe. Pełnią bardzo ważną rolę w procesie nauczania i wychowania. Stwarzają okazję do  osiągania sukcesów oraz wzmacnianie wiary we własne siły. Mają na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów, wdrażanie do racjonalnego i prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego, wspomagają ich rozwój fizyczny, rozwijają talenty  i uzdolnienia.

Czas wolny we współczesnej cywilizacji jest jedną z wyżej cenionych wartości, wywierających wpływ na osobowość człowieka i decydujących o wartości życia. Dobrze zorganizowany i spędzony jest tą sferą, która może rekompensować wiele innych niepowodzeń, dawać satysfakcję i radość życia.

 

 

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2018/2019:

 

 • Koło artystyczne- mgr Katarzyna Janowska
 • Koło artystyczne – mgr Agata Kowalczyk-Juraszek,
 • Koło artystyczne – mgr Elżbieta Kowol,
 • Koło artystyczne – mgr Magdalena Maksymowicz,
 • Koło artystyczne- mgr Sabina Polok-Klimek,
 • Koło artystyczne – mgr Agata Rajca,
 • Koło artystyczne mgr Elżbieta Rupowska,
 • Koło ekologiczne – mgr Małgorzata Księżarczyk,
 • Koło rękodzieła artystycznego – mgr. Ilona Michałowicz,
 • Koło teatralne – mgr Honorata Cieplik-Dedyk,
 • Koło teatralne – mgr Beata Mikolaszek,
 • Koło dziennikarskie – mgr Izabela Zima,
 • Koło kulinarne – mgr Izabela Zima,
 • Koło fotograficzne – mgr. Izabela Zima,
 • Koło profilaktyczne- mgr Krzysztof Śmigiel,
 • Koło sportowe (SKS) – mgr. Alicja Wyszyńska,
 • Koło sportowe (SKS) – mgr. Joanna Bek,
 • Szkolny Klub Kibica- mgr. Marcin Szwedowski,
 • Chór – mgr. Jolanta Bryk-Kowalska,