Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia pozalekcyjne, chociaż wchodzą w skład zajęć szkolnych, są podejmowane w czasie wolnym i są nieobowiązkowe. Pełnią bardzo ważną rolę w procesie nauczania i wychowania. Stwarzają okazję do  osiągania sukcesów oraz wzmacnianie wiary we własne siły. Mają na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów, wdrażanie do racjonalnego i prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego, wspomagają ich rozwój fizyczny, rozwijają talenty  i uzdolnienia.

Czas wolny we współczesnej cywilizacji jest jedną z wyżej cenionych wartości, wywierających wpływ na osobowość człowieka i decydujących o wartości życia. Dobrze zorganizowany i spędzony jest tą sferą, która może rekompensować wiele innych niepowodzeń, dawać satysfakcję i radość życia.

Rok szkolny 2021-2022

1.    

Agata Wojczyszyn

Rozwijamy zainteresowania

Zajęcia z elementami sensoplastyki i polisensoryki

2.    

Wiktoria Waloszek

Zajęcia artystyczne

3.    

Weronika Kurcz

Koło artystyczne

4.    

Katarzyna Janowska

Gry i zabawy z elementami socjoterapii

5.    

Marta Falecka

Kółko matematyczne

6.    

Honorata Cieplik-Dedyk

Zabawy sensoryczne

7.    

Ilona Michałowicz

Rozwijanie zainteresowań

8.    

Aneta Seroczyńska

Zabawy muzyczno- ruchowe

9.    

Dawid Kamalski

Kółko sportowe

10. 

Ewa Kryczka

Koło plastyczno- muzyczne

11. 

Karolina Szafran

Konstrukcje przestrzenne

12. 

Anna Krenc

Zabawy muzyczno- ruchowe