W środę 4 maja uczniowie klas: 4a, 6a, 7a, 8a  i 8e odwiedzili  Muzeum Wsi Opolskiej. W Bierkowicach znajduje się park etnograficzny, w którym eksponowane są budynki drewniane wraz z wyposażeniem z okresu XVIII – XX wieku. Muzeum na wolnym powietrzu zostało utworzone w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Głównym jego celem jest ochrona i popularyzacja kultury ludowej Opolszczyzny. Znajduje się tutaj ok. 50 obiektów. Obok domów znajdują się budynki gospodarcze – stodoły, spichlerze i chlewy. Oprócz zagród w skansenie odtworzono także: kościół, obiekty przemysłu wiejskiego (wiatraki, młyn wodny, kuźnia), budynki użyteczności publicznej (szkoła, sklep, karczma) oraz duże spichlerze dworskie.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kompleksu spichlerzy, w których podziwialiśmy prace związane z konkursem ozdabiania jaj wielkanocnych oraz malowania na szkle. Zobaczyliśmy także wystawę fotografii pt. „Sąsiedzi od narodzin aż po śmierć” Franciszka Lepicha. Następnie wysłuchaliśmy informacji na temat pracy młyna wodnego. Obejrzeliśmy ekspozycję stałą dotyczącą mechanizacji rolnictwa wsi śląskiej minionych wieków, zobaczyliśmy narzędzia do pracy w kuźni. Szczególne wrażenie na zwiedzających wywarła wiejska szkoła. Uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach i wysłuchali  prelekcji o tym, jak dawniej w szkole bywało. Na koniec zajrzeliśmy do wiejskiego kościółka z XVII wieku.

Wycieczka była niezwykle udana i pouczająca.