Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o podstawę programową oraz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Celem projektu jest:
wprowadzenie uczniów w świat wartości,
wzmocnienie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej i szacunku do innych.
Relacje z realizacji poszczególnych zadań będą dostępne na stronie internetowej naszej Szkoły.