W piątek 5 maja 2022r. uczniowie naszej szkoły przy ul. Bytnara Rudego 7 wzięli udział w wojewódzkich obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głogówku. Do miasta zjechali się przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej oraz szkół specjalnych z całego województwa opolskiego.Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00. Wszyscy zaproszeni goście zebrali się na rynku, skąd w uroczystym przemarszu wyruszyli na plac Zamkowy. Tam na gości czekał festyn i liczne atrakcje. Piknik integracyjny uświetnił Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem tego święta ustanowionego na początku lat 90 - tych ubiegłego wieku we Francji jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest to też dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia, a także integracji osób pokrzywdzonych przez los. Nasi uczniowie również brali czynny udział w obchodach razem z paniami: Hanną Włodarską – Szczepańską, Alicją Wyszyńską i Iwoną Kownacką.

Wszyscy bawili się wspaniale, o czym świadczą zdjęcia …