10 listopada, w przeddzień Święta, społeczność szkolna w trzech grupach uczestniczyła w uroczystych spotkaniach okolicznościowych. - Odświętnie ubrani, z symbolami Rzeczpospolitej Polskiej odśpiewaliśmy Hymn Polski. -Oglądaliśmy filmy tematyczne. - Indywidualnie i wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. - Towarzyszyła nam atmosfera powagi i dumy z Polski – naszej Ojczyzny.

O godzinie: 11.11. solidaryzowaliśmy się z uczniami polskich szkół śpiewając „Mazurek Dąbrowskiego” na boisku szkolnym.

Posłuchaj