Szanowni Rodzice

W związku z przekształceniem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, która wchodzi w skład Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji z dniem 1 lutego 2022r. nastąpi oficjalna zmiana siedziby Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu z ul. M. Niedziałkowskiego 9 na ul. Powstańców Śląskich 19 w Opolu, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/759/21 Rady Miasta Opola z dn. 25.03.2021r. oraz uchwałą nr XLII/823/21 Rady Miasta Opola z dn. 01.07.2021r. Natomiast wszelkie wnioski od rodziców przyjmowane są już w nowej siedzibie przy ul. Powstańców Śląskich 19.

Pedagog szkolny

Monika Bilik

Uchwały Rady Miasta  załącznik nr 1 załącznik nr 2