31 marca uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami spotkali się w kościele pod wezwaniem Św. Sebastiana na nabożeństwie Drogi Krzyżówej. Każda klasa odczytała rozważania przy poszczegółnych stacjach. Nabożeństwo prowadził diakon Paweł odbywający praktykę diakońską przy Katedrze Opolskiej. W kilku słowach przedstawił tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.