Rok 2021  - został ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Powstań Śląskich. Powstania Śląskie (1919-1921) to trzy zrywy ludności polskiej Górnego Śląska, w których życie oddało kilka tysięcy osób. 
 
2 maja 2021r. przypada  sto lat od wybuchu III Powstania Śląskiego , które pozwoliło przywrócić część Śląska w granice Polski. 
Uczniowie naszej szkoły pragnąc upamiętnić tę ważną rocznicę, przygotowali krótką prezentację ukazującąhistoryczne wydarzenia z początku XX wieku. Klęska Niemiec podczas I Wojny Światowej oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości, przyczyniły się do ożywienia nadziei na przyłączenia terenów Górnego Śląska do Rzeczpospolitej Polski. Walka o wpływy narodowe skutkowała między innymi trzema powstaniami śląskimi w latach 1919-21. 
 
20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się, czy życzą sobie przyłączenia tego regionu do Niemiec, czy też do Polski. Po plebiscycie projekt Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej przedstawił niekorzystne dla Polski propozycje podziału terenu. Polsce miał przypaść jedynie południowo-wschodni skrawek obszaru plebiscytowego. To doprowadziło do wybuchu III powstania śląskiego. Powstanie zakończyło się sukcesem, zdecydowano o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska. Z obszaru plebiscytowego do Polski przyłączono 29 procent powierzchni i 46 procent ludności.
 
W przygotowanej przez uczniów prezentacji zostały także pokazane sylwetki najznakomitszych  działaczy społecznych tego okresu na Górnym Śląsku: Wojciecha Korfantego, Alfonsa Alfreda Zgrzebnioka  oraz księdza Jana Brandysa.Na zakończenie pokazuzostała zaprezentowana krótka opowieść - o opolskim stroju ludowym - w gwarze śląskiej.