Każdego roku w naszej szkole przeprowadzana jest zbiórka artykułów spożywczych dla potrzebujących – będących pod opieką Caritas Diecezji Opolskiej oraz Opolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Tak też było i w tym roku. Produkty i artykuły spożywcze, które złożyliście w szkole (2-11 grudnia 2019r.) zostały przekazane sześciu rodzinom z Bierawy k. Kędzierzyna – Koźla, które w wyniku pożaru straciły mieszkania i cały dobytek oraz dla 8 potrzebujących starszych osób z terenu miasta Opola. Pokazaliście, jak wielkie i dobre serca macie: Wasze zaangażowanie w zbiórkę, a tym samym udzielona pomoc potrzebującym były ogromne i za to, Kochani, chcemy Wam serdecznie podziękować.  Organizatorzy (pedagog i opiekunowie szkolnego koła PCK oraz SU).