Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej charytatywnej akcji PCK „Gorączka Złota”. Polega ona na zbiórce monet o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszowych. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci. Akcja „Gorączka Złota” oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. 
 
 
W 2019 r. uczniowie naszej szkoły hojnie zasilali skarbonki i wśród 15 szkół z województwa opolskiego uczestniczących w konkursie na Największego Zbieracza Złota 
Zespół Szkół Specjalnych uzyskał
I MIEJSCE w kategorii wg wartości zebranych monet – 908,74zł. oraz 
II MIEJSCE wg wagi monet – 57,60 kg.
 
Zachęcamy do zbierania monet w roku szkolnym 2019/2020! Pomóżmy potrzebującym dzieciom wyjechać na wakacje!
 
Co można zrobić?
1. Ustawić skarbonę na monety groszowe w widocznym miejscu w klasie.
2. Zasilać skarbonę poprzez wrzucanie do niej groszy.
3. Promować akcję we wszystkich środowiskach.
 
Koordynator Szkolnego Koła PCK Monika Skołd