28.05.2019r. w szkole na Bytnara Rudego odbyły się warsztaty plastyczne „Malowane na folii” dla klas gimnazjalnych. Tym razem pod tytułem „Domy wokół nas”. Wszyscy uczniowie z zapałem przystąpili do pracy czyli malowania. Po godzinie na folii pojawiły się domy, domki, bloki i wieżowce. Wspólnie spędzony czas dostarczył wiele radości, zadowolenia i satysfakcji. Organizatorami
warsztatów byli Lilla Napieraj i Dariusz Polak.