Joanna Bek

pedagog specjalny, fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Beata Cichocka
pedagog specjalny, neurologopeda
Małgorzata Gajda
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Katarzyna Janowska
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Karolina Knapczyk
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kynoterapeuta
Agata Kowalczyk – Juraszek
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel muzyki i plastyki z elementami arteterapii
Felicyta Krawczyk
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta osób z autyzmem, terapeuta zajęciowy
Ewa Kryczka
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel edukacji elementarnej
Grażyna Malina
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta osób z autyzmem
Lilla Napieraj
pedagog specjalny, neurologopeda, instruktor masażu Shantala, terapeuta metody czaszkowo - krzyżowej
Dariusz Polak
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania roz
woju, terapeuta EEG Biofeedback
Grażyna Popiołek
pedagog specjalny, logopeda, pedagog terapeuta, nauczyciel kształcenia zintegrowanegoRadosław Rogoziński
pedagog specjalny, ergoterapeuta, terapeuta w zakresie: wieloprofilowego usprawniania dzieci z dysfunkcjami mózgu, NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej II˚, stymulacji sensorycznej wg Delacato, , terapii pedagogicznej, specjalista Integracji Sensorycznej dla małych dzieci, terapeuta osób z autyzmem
Agata Rajca
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Beata Rogóż – Bogucka
pedagog specjalny, fizjoterapeuta, terapeuta w zakresie: NDT-Bobath, PNF, Integracji Sensorycznej II˚, metody czaszkowo – krzyżowej, 
Ewa Rześniowiecka
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, logopeda
Małgorzata Topolnicka
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, tyflopedagog, hipoterapeuta
Agnieszka Zarek
Koordynator zespołu wczesnego wspomagania
pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, surdopedagog