Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów,
 
 
W planie pracy Szkoły na rok 2019/2020 przewidziano działania z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego rodziców uczniów. W związku z tym proponujemy Państwu cykl godzinnych spotkań, których tematy i terminy przedstawiam poniżej. 
 
1. Substancje psychoaktywne – 23 marca 2020 r. Prowadząca: mgr Agata   
    Gamroth – pedagog. Miejsce spotkania: ul. ul. Książąt Opolskich 21.     
    Godzina:  15.00.
 
2. Fonoholizm oraz media społecznościowe – 27 lutego 2020 r. Prowadzący: 
    mgr Krzysztof Śmigiel – psycholog. Miejsce spotkania: ul. Książąt 
    Opolskich 21. Godzina:16.00.
 
3. Potrzeby emocjonalne dzieci i młodzieży  – 16 stycznia, 5 marca, 7 maja 
    2020 r.. Prowadząca: mgr Beata Kasprzyk – psycholog. Miejsce spotkania:
    ul.  J. Bytnara „Rudego”7. Godzina: 16.00.
 
4. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. Techniki behawioralne.   
    21 kwietnia, 19 maja 2020 r. Prowadząca: mgr Karolina Hasik – psycholog.   
    Miejsce spotkania:  ul. J. Bytnara „Rudego” 7. Godzina: 16.00.
 
 
                                                                                                                               Z poważaniem,
                                                                                                                                Marek Wróbel