Dyplom uznania

3 września 2019 roku, nasza Szkoła otrzymała Dyplom potwierdzający udział  w IV edycji projektu edukacyjnego UNICEF Szkoła z Prawami Dziecka do którego przystąpiliśmy w roku szkolnym 2018/2019. Jesteśmy dumni i bardzo zadowoleni z naszych działań w ramach realizacji Projektu.

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego UNICEF Polska „Szkoła z prawami Dziecka”

W kwietniu 2019 roku nasza szkoła (Zespół Szkół Specjalnych w Opolu) została zgłoszona  do IV edycji programu edukacyjnego UNICEF Polska "Szkoła z prawami Dziecka". W realizacji projektu wzięli udział uczniowie II etapu edukacyjnego oraz uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.
Celem projektu UNICEF jest:
Zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka,
Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności*.  (*www.unicef.pl)
 

Uroczysta Gala wręczenia Odznak Szeryfa Praw Dziecka

Dnia  7 czerwca 2019 roku odbyła się Gala wręczenia Odznak Szeryfa Praw Dziecka. 
Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów naszej szkoły. Następnie przeszliśmy do podsumowania naszych działań związanych z realizacją Programu Edukacyjnego UNICEF - „Szkoła z Prawami Dziecka”, opowiedzieliśmy czym zajmuje się organizacja UNICEF,  
a w dalszej kolejności wyjaśniliśmy jakie warunki musiały spełnić osoby, które zostały nominowane 
do Odznak Szeryfa Praw Dziecka. W końcu przyszedł czas na uroczyste odznaczenie naszych gości. Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka otrzymały  następujące osoby:
- Pani Elżbieta Partyka z Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
- Pani Agnieszka Bąkowska – Prezes Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ
- Pan Marek Kryjom – Prezes Fundacji zespołu PIERSI
- Pani Leszek Licznar – Trener JUDO uczniów naszej szkoły
- Pan Leszek Kowol – nasz szkolny kierowca. 
Wszystkie te osoby swoim postępowaniem przyczyniają się do działania na rzecz dzieci, wspomagania ich rozwoju,  talentów, pasji i zainteresowań. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym Szeryfom. 

Obrady z nominacją

Dnia 03.06.2019 roku, uczniowie klas biorących udział w Programie edukacyjnym Szkoła  z Prawami Dziecka, wzięli udział w obradach dotyczących nominacji osób do odznaczeń odznaką Szeryfa Praw Dziecka. Omówiliśmy jakie warunki musi spełnić kandydat, który zostanie Szeryfem. Długo zastanawialiśmy się, dyskutowaliśmy, aż w końcu wybraliśmy  pięciu wspaniałych Szeryfów! Już niebawem, odbędzie się uroczysta Gala, podczas której podsumujemy wszystkie nasze działania związane z realizacją Programu oraz wręczymy odznaki naszym wspaniałym Szeryfom!

„Szkoła z Prawami Dziecka”

Dnia 15 maja 2019 roku, uczniowie klas VI b, VII c i III E uczestniczyli w zajęciach w ramach realizacji programu edukacyjnego UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”. Podczas zajęć rozmawialiśmy na temat naszych praw - dowiedzieliśmy się jakie mamy prawa, co oznaczają oraz jak nazywa się dokument zawierający spis naszych praw. Na zakończenie zajęć zrobiliśmy kolaż przedstawiający Prawa Dziecka. Wiemy, że mamy swoje prawa, ale pamiętamy też o naszych obowiązkach.

Prawo do życia i tożsamości

Dnia 17 maja 2019 roku uczniowie klas VI b, VII c i III E po raz kolejny spotkali się na zajęciach w ramach realizacji programu edukacyjnego „Szkoła z Prawami Dziecka”. Tym razem szeroko omówiliśmy prawo do życia i tożsamości. Żeby było nam łatwiej zrozumieć to prawo, oprócz określenia naszej przynależności narodowej, imienia i pochodzenia, opowiedzieliśmy o naszych pasjach, zainteresowaniach, osiągnięciach i innych, które charakteryzują naszą osobę. Zajęcia były ciekawe i bardzo nam się podobały. Dzięki nim oprócz lepszej znajomości swoich praw, mogliśmy również dowiedzieć się więcej o naszych kolegach i koleżankach.

Prawo do życia w rodzinie

Dnia 22 maja 2019 roku, uczniowie klas VI b, VII c i III E ponownie spotkali się na zajęciach w ramach realizacji programu edukacyjnego Szkoła z Prawami Dziecka. Podczas spotkania, szeroko omówiliśmy Prawo do wychowania w rodzinie. Oglądając zdjęcia naszych bliskich mieliśmy okazję przypomnieć sobie ich imiona oraz funkcje w rodzinie. Kiedy już przedstawiliśmy zdjęcia członków naszych rodzin, przystąpiliśmy do wykonania albumów rodzinnych, które stały się piękną pamiątką naszych zajęć.