Wykaz klas i wychowawców

w roku szkolnym 2019- 2020

Lp.

klasa

wychowawca

miejsce

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

1.

I A

Ilona Michałowicz

ul. Bytnara 7

2.

I B

Marta Marczak

ul. Ks. Opolskich 21

3.

II A

Beata Mikolaszek

ul. Bytnara 7

4.

II B

Honorata Cieplik- Dedyk

ul. Bytnara 7

5.

II C

Elżbieta Rupowska

ul. Bytnara 7

6.

II D

Ireneusz Małko

ul. Ks. Opolskich 21

7.

II E

Radosław Rogoziński

ul. Bytnara 7

8.

II F

Hanna Włodarska- Szczepańska

ul. Bytnara 7

9.

III A

Dorota Mazurkiewicz

ul. Bytnara 7

10.

III B

Felicyta Krawczyk

ul. Ks. Opolskich 21