Wykaz klas i wychowawców

w roku szkolnym 2021- 2022

Lp.

klasa

wychowawca

miejsce

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

1.

I A

Elżbieta Rupowska

ul. Bytnara 7

2.

I B

Michał Prosowiecki

ul. Ks. Opolskich 21

3.

I C

Tomasz Polok

ul. Ks. Opolskich 21

4.

II A

Joanna Uchacz

ul. Bytnara 7

5.

II B

Dorota Mazurkiewicz

ul. Bytnara 7

6.

III A

Ilona Michałowicz

ul. Bytnara 7

7.

III B

Marta Marczak

ul. Ks. Opolskich 21

8.

III C

Radosław Rogoziński

ul. Bytnara 7

9.

III D

Felicyta Krawczyk

ul. Ks. Opolskich 21

10.

III E

Ireneusz Małko

ul. Ks. Opolskich 21

11.

III F

Beata Rogóż- Bogucka

ul. Bytnara 7

12.

III G

Hanna Włodarska- Szczepańska

ul. Bytnara 7