Zbieramy baterie i telefony

Społeczność szkolna z budynków przy ul. Książąt Opolskich 21 oraz Bytnara Rudego 7 aktywnie uczestniczyła w zbiórce baterii w ramach programu „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”. „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY” to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii 
i telefonów komórkowych.
Łącznie zebraliśmy ponad 600 kg baterii. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili sie do uzyskania takiego wyniku. 

Dzień bez śmiecenia

11 maja 2021 roku w ramach Dnia bez Śmiecenia uczniowie klas VII b, VIII e oraz I A PdP przypomnieli sobie zasady segregacji odpadów oraz ciekawostki związane z recyklingiem, czyli ponownym wykorzystaniem odpadów. Czy wiecie, że z 35 butelek PET może powstać bluza polarowa?! Podczas naszych zajęć poruszyliśmy również bardzo ważny temat elektroodpadów oraz powiedzieliśmy sobie co możemy zrobić, aby śmieci było mniej.

To bardzo istotne dla naszej Planety. Pamiętajmy, segregując odpady, przyczyniamy się do zmniejszenia ich ilości. Wspólnie możemy zadbać o dobro naszej pięknej Ziemi, dlatego zacznijmy już od teraz.

Dzień bez Śmiecenia to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r. Celem jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. /źródło: https://dzienbezsmiecenia.pl/

Nie pal śmieci!

Uczniowie klas V a, VII b, VIII e oraz klas I A PdP i II A PdP wzięli udział w lekcji ekologicznej w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami oraz zanieczyszczenia powietrza koordynowanej przez Urząd Miasta Opola. Zajęcia dotyczyły bardzo ważnegotematu, jakim jest palenie śmieci w piecach domowych i skutkach takich działań oraz stanu jakości powietrza. 
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną związaną z omawianą tematyką, a także film edukacyjny o tym jak powstaje SMOG. Przypomniane zostały również zasady segregacji odpadów. Młodzież została zapoznana  z metodą sprawdzania jakości powietrza dzięki systemowi monitoringu jakości powietrza. Zobaczyliśmy również na którym miejscu znajduje się Opole i Polska pod względem jakości powietrza. Celem utrwalenia poznanych wiadomości, uczniowie wykonali zadania z którym świetnie sobie poradzili. Zwieńczeniem zajęć było powstanie pięknych plakatów wykonanych przez uczniów.
Podczas zajęć wykorzystano materiały edukacyjne przekazane przez Urząd Miasta Opola.
 

Zajęcia z Panem Tlenkiem

Dnia 29 marca 2021 roku, uczniowie klas VII b, VIII e i I A PdP uczestniczyli w zajęciach ekologicznych w ramach programu „Oddychaj świadomie z Miastem Opole - zajęcia online dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”. Podczas zajęć rozmawialiśmy o właściwościach gazów, które ukazane zostały za pomocą doświadczeń przeprowadzanych przez Pana Tlenka. Wszystkie pokazy bardzo nam się podobały. 

Z kropelką Helą i żarówką Żanetką oszczędzamy

W budynku szkoły przy ulicy Bytnara „Rudego” 7 pojawiły się naklejki, które przypominają nam o oszczędzaniu wody i energii elektrycznej. Takie działania są bardzo ważne dla naszej Planety. Wierzymy, że wspólnie troszcząc się o środowisko działamy dla dobra nas wszystkich.

PCK – Gorączka Złota

Dnia 17 grudnia 2020 roku, do siedziby PCK w Opolu przekazane zostały monety groszowe w ramach Akcji Gorączka złota. Na obecną chwilę przekazaliśmy 28,8 kg grosików. Oczywiście Akcja trwa przez cały rok szkolny, dlatego zachęcamy do dalszego gromadzenia monet.

„Zbieraj baterie i telefony!” – miesiąc finałowy

We wrześniu 2019 roku, nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „Zbieraj baterie i telefony!”.  Listopad 2020 roku jest miesiącem finałowym.
 
Nasi uczniowie, nauczyciele i pracownicy stale przynosili zużyte baterie i akumulatory. Dzięki wspólnym działaniom zebraliśmy 317,2 kg baterii, które zostały przekazane do spółki Biosystem S. A. w Krakowie, która zajmuje się zbiórką zużytych elektrosprzętów. Z niecierpliwością czekamy na wyniki - Trzymamy kciuki!
Oczywiście nadal zbieramy baterie i prowadzimy działania ekologiczne, bo wiemy jak ważna jest troska o nasze środowisko.

Wodę oszczędzamy, bo przyrodę kochamy

Jak w poprzednich latach, w tym roku szkolnym również będziemy intensywnie działać troszcząc się o siebie i środowisko. Hasłem przewodnim w roku szkolnym 2020/2021 jest: Woda. 
Nadal oczywiście podtrzymujemy nasze działania związane z aktywnością ruchową, higieną, zdrowym odżywianiem i współpracą.
Zapraszamy do wspólnych działań dla dobra naszej pięknej Ziemi. Dbajmy o siebie i naszą planetę. Bądźmy wzorem dla innych! Razem możemy zdziałać więcej dla dobra nas wszystkich.  Pozwodzenia!