Zajęcia z Panem Tlenkiem

Dnia 29 marca 2021 roku, uczniowie klas VII b, VIII e i I A PdP uczestniczyli w zajęciach ekologicznych w ramach programu „Oddychaj świadomie z Miastem Opole - zajęcia online dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”. Podczas zajęć rozmawialiśmy o właściwościach gazów, które ukazane zostały za pomocą doświadczeń przeprowadzanych przez Pana Tlenka. Wszystkie pokazy bardzo nam się podobały. 

Nie pal śmieci!

Uczniowie klas V a, VII b, VIII e oraz klas I A PdP i II A PdP wzięli udział w lekcji ekologicznej w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami oraz zanieczyszczenia powietrza koordynowanej przez Urząd Miasta Opola. Zajęcia dotyczyły bardzo ważnegotematu, jakim jest palenie śmieci w piecach domowych i skutkach takich działań oraz stanu jakości powietrza. 
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną związaną z omawianą tematyką, a także film edukacyjny o tym jak powstaje SMOG. Przypomniane zostały również zasady segregacji odpadów. Młodzież została zapoznana  z metodą sprawdzania jakości powietrza dzięki systemowi monitoringu jakości powietrza. Zobaczyliśmy również na którym miejscu znajduje się Opole i Polska pod względem jakości powietrza. Celem utrwalenia poznanych wiadomości, uczniowie wykonali zadania z którym świetnie sobie poradzili. Zwieńczeniem zajęć było powstanie pięknych plakatów wykonanych przez uczniów.
Podczas zajęć wykorzystano materiały edukacyjne przekazane przez Urząd Miasta Opola.
 

Z kropelką Helą i żarówką Żanetką oszczędzamy

W budynku szkoły przy ulicy Bytnara „Rudego” 7 pojawiły się naklejki, które przypominają nam o oszczędzaniu wody i energii elektrycznej. Takie działania są bardzo ważne dla naszej Planety. Wierzymy, że wspólnie troszcząc się o środowisko działamy dla dobra nas wszystkich.

PCK – Gorączka Złota

Dnia 17 grudnia 2020 roku, do siedziby PCK w Opolu przekazane zostały monety groszowe w ramach Akcji Gorączka złota. Na obecną chwilę przekazaliśmy 28,8 kg grosików. Oczywiście Akcja trwa przez cały rok szkolny, dlatego zachęcamy do dalszego gromadzenia monet.

„Zbieraj baterie i telefony!” – miesiąc finałowy

We wrześniu 2019 roku, nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „Zbieraj baterie i telefony!”.  Listopad 2020 roku jest miesiącem finałowym.
 
Nasi uczniowie, nauczyciele i pracownicy stale przynosili zużyte baterie i akumulatory. Dzięki wspólnym działaniom zebraliśmy 317,2 kg baterii, które zostały przekazane do spółki Biosystem S. A. w Krakowie, która zajmuje się zbiórką zużytych elektrosprzętów. Z niecierpliwością czekamy na wyniki - Trzymamy kciuki!
Oczywiście nadal zbieramy baterie i prowadzimy działania ekologiczne, bo wiemy jak ważna jest troska o nasze środowisko.

Wodę oszczędzamy, bo przyrodę kochamy

Jak w poprzednich latach, w tym roku szkolnym również będziemy intensywnie działać troszcząc się o siebie i środowisko. Hasłem przewodnim w roku szkolnym 2020/2021 jest: Woda. 
Nadal oczywiście podtrzymujemy nasze działania związane z aktywnością ruchową, higieną, zdrowym odżywianiem i współpracą.
Zapraszamy do wspólnych działań dla dobra naszej pięknej Ziemi. Dbajmy o siebie i naszą planetę. Bądźmy wzorem dla innych! Razem możemy zdziałać więcej dla dobra nas wszystkich.  Pozwodzenia!