Wsparcie dzieci i młodzieży uzależnionych cyfrowo

Szanowni Rodzice,

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technlogii cyfrowych. W 11 specjalistycznych ośrodkach dzieci i młodzież szkolna otrzymają bezpłatnie, profesjonalną pomoc psychologiczną na temat pokonywania w/w uzależnienia. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pilotazowy-program-skierowany-do-dzieci-i-mlodziezy-uzaleznionych-od-nowych-technologii

Pedagog szkolny

Higiena i odpowiedzialność cyfrowa

Szkolenia S O C

Dzień dobry.

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że dzięki współpracy z fundacją "Dbam o mój z@sięg" możemy wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do nauczycieli oraz rodziców w ramach akcji "Dobrze, że jesteś" . Jej celem jest budowanie świadomości na temat depresji, jej symptomów, szybkiego rozpoznawania oraz potencjalnej pomocy osobom dotkniętym tym problemem. Więcej Informacji możecie Państwo znaleźć na stronie projektu:

FOMO -Lęk przed odłączeniem

FOMO - Polacy a lęk przed odłączeniem - raport z badań - czytaj punblikację

Materiały do pobrania

1.  Pobierzcie sobie Państwo bardzo fajny plakat

 https://domowykodeks.pl/wp-content/uploads/2018/03/Problemowe-używanie-smartfonów-2.pdf

2. A tutaj jeszcze jeden plakat: 
 
3. Plakat - Swobodna zabawa - pobierz 

Publikacje

Zapraszamy państawa do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z tematem. 

 

1. Młodzi cyfrowo - nowe technologie

2 . Zdalna Edukacja -finał 

 

Obszary działalności

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:
 
1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
i problemach wynikających z ich nadużywania.
2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
6. Nauka kompetencji przyszłości.
7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.
 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Niezmiernie nam miło poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu pt "Szkoła odpowiedzialna cyfrowo" SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. 
 
 
Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.
 
 
Zapraszam do obejrzenia filmu promującego projekt. Link zamieszczam poniżej.
 
 
Wszelkie nowe informacjei materiały będą zamieszczane w zakładce Programy Szkolne jako kolejne artykuły (materiały)
 
Pozdrawiamy - koordynatorzy projektu: Krzysztof Śmigiel, Agata Wojczyszyn.