Szanowni Rodzice,

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technlogii cyfrowych. W 11 specjalistycznych ośrodkach dzieci i młodzież szkolna otrzymają bezpłatnie, profesjonalną pomoc psychologiczną na temat pokonywania w/w uzależnienia. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pilotazowy-program-skierowany-do-dzieci-i-mlodziezy-uzaleznionych-od-nowych-technologii

Pedagog szkolny