1.  Pobierzcie sobie Państwo bardzo fajny plakat

 https://domowykodeks.pl/wp-content/uploads/2018/03/Problemowe-używanie-smartfonów-2.pdf

2. A tutaj jeszcze jeden plakat: 
 
3. Plakat - Swobodna zabawa - pobierz