7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:
 
1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
i problemach wynikających z ich nadużywania.
2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
6. Nauka kompetencji przyszłości.
7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.