VII Wiosenny Konkurs Piosenki odbył się 15 czerwca 2022 r. w świetlicy szkolnej przy ul. Książąt Opolskich 21. Przystąpili do niego uczniowie Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. Podczas występów brane były pod uwagę:

1) interpretacja utworu – czyli sposób wykonania / najważniejsze zaangażowanie,
2) intonacja i poprawność muzyczna,
3) ogólne wrażenie artystyczne.

Wszystkie występujące klasy pięknie się zaprezentowały. Oprócz śpiewu każda klasa miała przygotowany układ choreograficzny oraz ciekawe, kolorowe stroje. Gratulujemy! W tym roku nagrody otrzymały następujące klasy: VI c, VIII c, VIII d, VIII e.