OBIADY SZKOLNE 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu posiada własną stołówkę szkolną, mieszczącą się przy ul. Ks. Opolskich 21 i Jana Bytnara „Rudego” 7 w Opolu.

 

Koszt jednego posiłku dwudaniowego wynosi dla ucznia wynosi 8,50 zł:

                                                   I danie - 1,70 zł

                                                   II danie - 6,80 zł

Koszt jednego posiłku dwudaniowego dla nauczyciela wynosi  11,50 zł:   

  I danie – 2,30 zł,

II danie – 9,20 zł

Podstawą korzystania z posiłku jest abonament miesięczny. Przy zakupie abonamentu można wyłączyć określone dni lub wybrać jedno z dań

Opłaty za dany miesiąc żywieniowy są przyjmowane w miesiącu poprzedzającym miesiąc żywieniowy,wyjątek stanowi styczeń i wrzesień, za który wpłaty dokonujemy

w pierwszym tygodniu miesiąca.

 

Wpłaty dokonywać należy przelewem na konto szkoły:

Bank Millennium

Konto bankowe:   94 11 60 2202 0000 0002 1551 6719

Z dopiskiem: opłata za cały obiad, I danie lub II danie, należy podać imię i nazwisko dziecka.

Termin płatności i wysokość opłat są podane na tablicy ogłoszeń.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać bezpośrednio intendentowi pod numer: 505 135 822 lub za pomocą SMS (proszę napisać imię i nazwisko dziecka)

Gdy w danym dniu  zostanie zgłoszona nieobecność dziecka,  to odliczenie za obiady skutkuje od następnego dnia. Uczniowie zwrot w formie odliczeń uzyskują w przyszłym miesiącu. Jeżeli jest to miesiąc kończący miesiąc żywieniowy, szkoła zwraca nadpłatę.

Osoby korzystające z dotacji Ośrodka Pomocy Rodzinie proszone są o załatwianie formalności związanych z zakwalifikowaniem dziecka na żywienie.