TELEFONY POTRZEBNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH


Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży            

116 111

 

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, świadków przemocy
tel. 801 120 002

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 801 140 068

 

Komenda Miejska Policji – Sekcja Prewencji

www.opole.policja.gov.pl

ul. Powolnego 1

422 25 45 i 46

Infolinia:

 800 200 997

Komenda Miejska Policji – Policyjna Izba Dziecka

www.opole.policja.gov.pl

ul. Niemodlińska 7A

457 58 65

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

www.mppp.eopolszczyzna.pl

ul. Niedziałkowskiego 9

454 92 16

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

www.mopr.opole.pl

ul. Armii Krajowej 36

400 59 50

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

www.oikopole.republika.pl

ul. Małopolska 20a

455 63 90 do 92

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Dla Ofiar Przemocy

Ul. Małopolska 20a

455 63 90 do 92

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii

www.psychoterapia.opole.pl

Rynek 11b/1 (wejście od Koraszewskiego)

886 915 570

Poradnia Zdrowia Psychicznego-Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

www.zozmswia.opole.pl

ul. Krakowska 44

401 11 73

Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym

i Uzależnionym

www.noclegownia.opole.pl

ul. Ks. J. Popiełuszki 18

456 27 76

453 51 61

 

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Stowarzyszenia MONAR

www.monar.org

ul. Armii Krajowej 9 of.1

456 40 44

Wydział Polityki Społecznej UM Opola

www.opole.pl

ul. Budowlanych 4

44 35 750 do 756

Wydział Świadczeń Socjalnych UM Opola

www.boo.um.opole.pl

ul. Budowlanych 4

44 35 700 do 719

Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

ul. Piastowska 17

423 29 90

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

ul. Budowlanych 4 pok.2

44 35 750 do 756

Polski Związek Głuchych O/Opole

www.pzgopole.pl

ul. 1 Maja 21

454 35 87

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O/Opole

ul. Jana Kazimierza 7/1

457 46 83

Caritas Diecezji Opolskiej

www.caritas.diecezja.opole.pl

ul. Szpitalna 5a

453 12 41

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu

Uczymy się żyć razem

www.autyzmopole.pl

ul. J.B. „Rudego” 2

46 95 668

Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych

To Człowiek

www.toczlowiek.eopolszczyzna.pl

ul. Ozimska 71 D

453 23 38

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Serce dla Serca

www.sercedlaserca.yoyo.pl

ul. Ozimska 55

694 280 526

Świetlica Środowiskowa Promyk – Fundacja Pomocy Dzieciom Bądź Dobroczyńcą

www.dobroczynca.org

ul. Czaplaka 1a

441 12 29

506 160 982

505 287 466

Świetlica  Fabryka Marzeń

ul. Nałkowskiej 16

(sala w PSP nr 16)

45 80 092

Świetlica Iskierka

ul. Hubala 2

 (sala w PG nr 1)

458 00 92

Świetlica Socjoterapeutyczna Parasol

www.dobroczynca.org

ul. Odrzańska 4

441 12 29

506 160 982