Drukuj

Program kynoterapii - dla uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu - autor Karolina Knapczyk

 

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA  DO  PRACY  DLA  UCZNIÓW  Z  UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ  Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  SPRZĘŻONYMI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO  SZKOŁY  PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO  PRACY W KLASACH I – III