Dyżury pedagoga i psycholog szkolnego w roku szkolnym 2021/2022
 

 

 

mgr Monika Bilik

 

pedagog szkolny - ul. Ks. Opolskich 21

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.15 – 15.15
ul. Ks. Opolskich 21
 
8.30–15.00 
ul. B. „Rudego” 7
8.15–14.45
ul. Ks. Opolskich 21

8.30 – 15.00 

ul. B. „Rudego” 7

 
8.15–14.45 
ul. Ks. Op.  21

 

 

 

mgr Krzysztof Śmigiel

 

psycholog szkolny - ul.Ks. Opolskich 21

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 12.35

 8.00 – 13.00 8.00 – 12.35 8.00 – 12.35

8.00 – 9.45

12.20-13.05

 

 

 

mgr Agata Wojczyszyn

 

psycholog szkolny  ul.Bytnara "Rudego" 7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 - 11.00

8.00 - 11.00 11.20 - 13.00  ----------- 11.20 - 13.00

 

 

mgr Karolina Hasik 

 

psycholog szkolny  ul.Bytnara "Rudego" 7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

----------

-------- 8.00 - 13.00 8.00 - 13.00 ----------

 

Jeśli  chcą Państwo wesprzeć swoje dzieci w przygotowaniu do nowego roku szkolnego, wiedza ta może być wsparciem i źródłem inspiracji.
 
INFOLINIA  - NR     800 800 605
 
w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, MENiS  chce kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.
 
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
Zachęcamy i polecamy!
 
Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych i rodzinnych uczniów w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.