Informacje o zdalnym nauczaniu

Od dnia 01.09.2020 edukacja  w Zespole Szkół Specjalnych w trybie stacjonarnym.