Drukuj
Nadrzędna kategoria: Programy szkolne

Z radością i satysfakcją informuję, że wniosek złożony przez naszą szkołę w 2021 roku przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, który dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wysokość wsparcia finansowego dla naszej szkoły wynosi – 4 tys. zł (z udziałem własnym – 5 tys. zł).

https://www.kuratorium.opole.pl/przyznane-dofinansowania-w-ramach-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-w-2022-r/

I w związku z tym, …

                  wybieramy książki do biblioteki 

 

Źródło: Biblioteka w Szkole