Publikacje metodyczne - mgr Felicyta Krawczyk 

 

Na czym polega metoda chromoterapii- Magdalena Maksymowicz

 

Kalejdoskop sztuki. Arteterapia inaczej, czyli gry dydaktyczne  dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Ewa Linkiewicz

 

STYMULACJA FUNKCJI SŁUCHOWYCH DZIECKA - MGR AGNIESZKA KWITOWSKA

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - mgr Małgorzata Sołtys

"Zdrowy styl życia" - materiały do wykorzystania w pracy z dziećmi z niepelnosprawnością intelektualną - mgr Adriana Gabryś 

Elżbieta Rupowska, „Techniki plastyczne przydatne w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo”,  „Modelowe Nauczanie” , Nr 8/2004, s.57
Elżbieta Rupowska,  „Techniki plastyczne przydatne w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo – część II ”, „Modelowe Nauczanie”, Nr 9/2005, str.89
Elżbieta Rupowska, „Plastyka w gimnazjum dla młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym”, „Modelowe Nauczanie”,  Nr 6/2004, s.77