Dyrektor szkoły -  mgr Marek Wróbel

Wicedyrektor - mgr Wioletta Kuźniar

Wicedyrektor - mgr Agata Gamroth

Pedagog - mgr Monika Bilik

Psycholog - Krzysztof Śmigiel 

Psycholog - mgr Agata Wojczyszyn 

Bibliotekarz - mgr Monika Skołd 

Doradca metodyczny - mgr Wiktoria Waloszek 

 

Wykaz klas i wychowawców

w roku szkolnym 2022- 2023

Lp.

klasa

wychowawca

miejsce

SZKOŁA PODSTAWOWA

1.

I a

Karolina Niezgoda

ul. Bytnara 7

2.

I b

Kinga Słomba

ul. Bytnara 7

3.

I c

Małgorzata Topolnicka

ul. Bytnara 7 / PSP 5

4.

II a

Honorata Cieplik-Dedyk

ul. Bytnara 7

5.

II b

Beata Mikolaszek

ul. Bytnara 7

6.

II c

Anna Dobrowolska-Wróbel

ul. Ks. Opolskich 21

7.

III a

Aleksandra Staneczek

ul. Ks. Opolskich 21

8.

III b

Jolanta Bryk-Kowalska

ul. Bytnara 7

9.

III c

Aneta Seroczyńska

ul. Bytnara 7

10

IV a -V a

Ewa Wróbel

ul. Ks. Opolskich 21

11

IV b

Marta Falecka

ul. Bytnara 7

12

IV c – V c

Paweł Szepielak

ul. Ks. Opolskich 21

13

IV d

Iwona Kownacka

ul. Bytnara 7

14

IV e

Wojciech Rydliński

ul. Bytnara 7

15

IV f – V d

Agnieszka Reczyńska

ul. Bytnara 7

16

V d – VI e

Marcin Reginek

ul. Ks. Opolskich 21

17

VI b

Agata Kowalczyk- Juraszek

ul. Bytnara 7

18

VI c

Ewa Rześniowiecka

ul. Bytnara 7

19

VI d

Agnieszka Bula

ul. Ks. Opolskich 21

20.

VII a

Dawid Kamalski

ul. Ks. Opolskich 21

21.

VII b

Sabina Polok-Klimek

ul. Ks. Opolskich 21

22.

VIII a

Łucja Baron-Świerc

ul. Ks. Opolskich 21

23

VIII b

Beata Tileczek

ul. Bytnara 7

24

VIII c – VII c

Katarzyna Janowska

ul. Ks. Opolskich 21

25

VIII d

Grażyna Malina

ul. Ks. Opolskich 21

 

 

Wykaz klas i wychowawców

w roku szkolnym 2022- 2023

Lp.

klasa

wychowawca

miejsce

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

1.

I A

Przemysław Góźdź

ul. Ks. Opolskich 21

2.

I B

Joanna Czerska-Kuryłowicz

ul. Ks. Opolskich 21

3.

I C

Elżbieta Rupowska

ul. Bytnara 7

4

II A

Michał Prosowiecki

ul. Ks. Opolskich 21

5

II B

Tomasz Polok

ul. Ks. Opolskich 21

6

II C

Dorota Mazurkiewicz

ul. Bytnara 7

7

III A

Joanna Uchacz

ul. Bytnara 7

8

III B - I E

Elżbieta Kaflowska

ul. Bytnara 7

9

IIIC

Felicyta Krawczyk

ul. Ks. Opolskich 21

10

III D - ID

Ilona Michałowicz

ul. Bytnara 7

11

III E

Hanna Włodarska- Szczepańska

ul. Bytnara 7

 

Kadra pedagogiczna 2022/2023

Adamiec Agnieszka

Baron-Świerc Łucja

Bek Joanna

Berdechowska Olga

Bilik Monika

Bolicka Małgorzata

Ból Iwona

Bryk-Kowalska Jolanta

Bula Agnieszka

Cichocka-Malec Beata

Cieplik-Dedyk Honorata

Czerska-Kuryłowicz Joanna

Dobrowolska-Wróbel Anna

Domagała Agata

Falecka Marta

Gajda Małgorzata

Góźdź Przemysław

Janowska Katarzyna

Kaflowska Elżbieta

Kamalski Dawid

Kowalczyk-Juraszek Agata

Kowalski Jurij

Kownacka Iwona

Kowol Elżbieta

Krawczyk Felicyta

Krenc Anna

Kryczka Ewa

Księżarczyk Małgorzata

Kupińska Anna

Kurcz Weronika

Lach Mariusz

Linkiewicz Ewa

Łazarska Lucyna

Maksymowicz-Wilk Magdalena

Malina Grażyna

Małko Ireneusz

Marczak Marta

Mazurkiewicz Dorota

Michałowicz Ilona

Mikolaszek Beata

Napieraj Lilla

Niezgoda Karolina

Odelska-Kilańska Renata

Płońska Joanna

Podolak Teresa

Polak Dariusz

Polok Tomasz

Polok-Klimek Sabina

Popiołek Grażyna

Prokop-Wojcik Gabriela

Prosowiecki Michał

Rajca Agata

Reczyńska Agnieszka

Reginek Marcin

Rogóż-Bogucka Beata

Rydliński Wojciech

Rupowska Elżbieta

Rześniowiecka Ewa

Sais Joanna

Seroczyńska Aneta

Skołd Monika

Słomba Kinga

Staneczek Aleksandra

Szafran Karolina

Szatyńska Ewa

Szepielak Paweł

Szymońska Patrycja

Szwedowski Marcin

Śmigiel Krzysztof

Świerkot Dorota

Tileczek Beata

Topolnicka Małgorzata

Uchacz Joanna

Waloszek Wiktoria

Włodarska-Szczepańska Hanna

Wojczyszyn Agata

Wróbel Ewa

Wyszyńska Alicja

Zarek Agnieszka

Zielińska Angelika

Ziembicka- Leja Ewa