Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu

Wydarzenie

Termin

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Opiekę sprawuje świetlica szkolna
w godz.7.00 -16.00 )

14 października 2021 r.

 

Dzień Wszystkich Świętych

1 listopada 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych

(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Opiekę sprawuje świetlica szkolna
w godz.7.00 -16.00 )

2 listopada 2021

Święto Niepodległości

11 listopada 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych

(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Opiekę sprawuje świetlica szkolna
w godz.7.00 -16.00 )

12 listopada 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych

(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Opiekę sprawuje świetlica szkolna
w godz.7.00 -16.00 )

7 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych

(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Opiekę sprawuje świetlica szkolna
w godz.7.00 -16.00 )

2 maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych wyłącznie dla klas 4a, 6a i 7a.

 Opiekę sprawuje świetlica szkolna w godz.7.00 -16.00 )

24/25/26  maja

2022 r.

Boże Ciało

16 czerwca 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych

(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Opiekę sprawuje świetlica szkolna
w godz.7.00 -16.00 )

17 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.