Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów,

 

Informuję, że decyzją MEN zawieszenie zajęć zostało przedłużone  do 24 maja 2020 r.. W związku z tym, wszystkie wcześniejsze ustalenia dotyczące pracy zdalnej z uczniami jak i pracy Szkoły pozostają nadal aktualne.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.642).

 

 

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca 2020r.

                                                                      Marek Wróbel