foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Czas przedświąteczny jest dla wszystkich szczególnym okresem przygotowywań.
Każdego roku w naszej szkole doradca metodyczny MODN w Opolu wspólnie z nauczycielami i wychowawcami organizuje „Warsztaty Etnograficzne- pielęgnując śląskie tradycje”, których celem jest przybliżenie dawnych i współczesnych świątecznych zwyczajów i obyczajów Śląska Opolskiego. 
W tym roku w spotkaniu wielkanocnym w kwietniu uczestniczyli uczniowie klas VIII a, III A, NI, III B ze swoimi wychowawcami oraz zaproszeni nauczyciele.
Po oficjalnym powitaniu uczestników oraz zaproszonego gościa warsztaty rozpoczęły się  od prezentacji ciekawych pomocy dydaktycznych oraz wyznaczenia zadań i stanowisk pracy dla poszczególnych grup przez panią Izabelę i panią Wiktorię. 
Następnie pani Beatka- artystka ludowa ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział Opolski, opowiedziała o śląskich zwyczajach i obrzędach świątecznych, korzystając z bardzo ciekawych kolorowych tablic okolicznościowych. Omówiła tradycyjny śląski strój ludowy, którego nazewnictwo wzbudziło niezwykłe zainteresowanie wśród uczniów.
W części właściwej przystąpiliśmy do wykonywania ozdób świątecznych: 
1. wiosenno-wielkanocnych kompozycji na mchu - zamkniętych w plastikowym owalu 
( wg autorstwa pani Wiktorii), 
2. wiosennych jajek Fusion- złożonych z piór, brokatu, różnokolorowych puszystych kulek, małego kurczaka, przepiórczych jajek- zamkniętych w plastikowym owalu ( wg autorstwa pani Izabeli), 
3. jajek styropianowych oklejanych kolorową włóczką ( wg autorstwa pani Beatki), 
4.  jajek styropianowych na patyku posypanych brokatem na suszonym mchu 
( wg. autorstwa pana Przemka).
Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali  wiosenno- wielkanocne kompozycje z wielką starannością oklejali kolorową włóczką styropianowe owale, co nie było zbyt łatwe.
W części podsumowującej zrobiliśmy wspólne zdjęcia z jednoczesną prezentacją efektów pracy. Pani doradca metodyczny podziękowała wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i wytrwałość, złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz zaprosiła
do uczestnictwa w kolejnych świątecznych warsztatach etnograficznych. 
Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
informuję, że:
 
1. Od poniedziałku 8 kwietnia br. w naszej szkole trwa zapowiadany wcześniej, bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Informacja o trwającym strajku została przekazana do Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Opola. 
2. W strajku biorą udział wszyscy pracujący w szkole nauczyciele oraz niemal połowa pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSS w Opolu.
3. Bardzo dziękuję uczniom oraz rodzicom uczniów za cierpliwość oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym w szkole protestem.
4. W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażemy Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel 
dyrektor ZSS w Opolu
Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
informuję, że:
1. Dzisiaj 8 kwietnia br. w naszej szkole rozpoczął się, zapowiadany wcześniej, bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Informacja o rozpoczęciu strajku została przekazana do Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Opola. 
2. Do strajku przystąpili wszyscy pracujący nauczyciele oraz niemal połowa pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSS w Opolu.
3. W związku z protestem pracowników nie odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, a strajkującym nauczycielom zostanie potrącona część wynagrodzenia za czas udziału w strajku.
4. Bardzo dziękuję uczniom oraz rodzicom uczniów za cierpliwość oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym w szkole protestem.
5. W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażemy Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel dyrektor ZSS w Opolu


Szanowni Państwo !!

 

W związku z zerwaniem rozmów  między stroną rządową a organizacjami związkowymi w dniu 8 kwietnia 2019 r. do odwołania

 

w Zespole Szkół Specjalnych rozpoczyna się strajk nauczycieli orz pracowników administracji i obsługi.

 

Za utrudnienia związane z zaistniałą sytuacją bardzo przepraszamy.

 

Wszelkie informacje o zmianie będą przekazywane przez stronę internetową szkoły.   

Szanowni Państwo, 

Na dzień 8 kwietnia 2019 r. do odwołania nauczyciele oraz pracownicy administracji
i obsługi zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej poprzez udział w strajku. Ze względu na udział nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w strajku, jako Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, nie będę


w stanie zorganizować zastępstw za strajkujących pracowników, a lekcje nie będą mogły się odbywać. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to doprowadzi ona do zakłócenia właściwego toku pracy szkoły, a przede wszystkim uniemożliwi realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniami.

Przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę nad wszystkimi dziećmi, których dobro i bezpieczeństwo bezwzględnie należy chronić. Wykonując obowiązki dyrektora Szkoły, zobowiązany jestem zapewnić opiekę nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do Zespołu Szkół. W obecnie rysującej się sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie niewątpliwie zadaniem wysoce utrudnionym. W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, uczniom naszej szkoły, zwracam się do Was, Rodziców i opiekunów prawnych, o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o nieprzysyłaniu dziecka do szkoły w czasie trwania strajku. Piszę do Państwa w oparciu o mój stan wiedzy z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sytuacji, która bardzo dynamicznie się zmienia. Proszę Państwa o uważne śledzenie informacji przekazywanych przez media w związku z toczącymi się w Warszawie rozmowami między stroną rządową a przedstawicielami związków zawodowych. Na stronie internetowej szkoły będą umieszczane informacje o sytuacji w szkole.

Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla mnie wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora szkoły i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce
o bezpieczeństwo dzieci.

 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie do 60 dni, jednakże ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest niezależne od szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat oraz  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy.

 

Marek Wróbel

                                                            Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

2 kwietnia klasy II B i III A SPdP postanowiły sprawdzić w terenie gdzie ukrywa się wiosna. Pełni energii udaliśmy się na wyspę Bolko. Pogoda nam dopisała i w świetle słońca zobaczyliśmy kolorowe dywany kwiatowe. Zwróciliśmy uwagę na różnorodność gatunków drzew. Obserwowaliśmy przez lornetkę ptaki słuchając ich śpiewu. Wśród zieleni, wałami podążaliśmy wzdłuż kanału Ulgi aż do koryta Odry, Wykonaliśmy ćwiczenia na stacjach ścieżki zdrowia. Zatrzymaliśmy się na zasłużony odpoczynek nad urokliwym jeziorem na wyspie. Było super. W wiosennych nastrojach wróciliśmy do szkoły.
W dniu 19.03.2019 r. uczniowie klas I a, II a i II c wzięli udział w warsztatach ogrodniczych w Castoramie. Podczas spotkania uczniowie uczyli się sadzić wiosenne kwiaty: wybierali doniczki, wsypywali do nich żwirek, wkładali sadzonki i napełniali je ziemią. Praca  przebiegała w miłej i radosnej atmosferze, a jej efekty mogli podziwiać rodzice  w domu. Sadzenie kwiatków przyniosło wszystkim ogromną przyjemność. Poczuliśmy już wiosnę!
29 marca 2019 r. uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej i trzeciej Gimnazjum wybrali się wraz z wychowawczyniami do Szkoły Branżowej w Leśnicy. Uczniowie mieli okazję poznać pracę w zawodach oferowanych przez placówkę. Podglądali pracę ogrodnika, mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca stolarza. W pracowni stolarskiej mogli nawet popróbować swoich sił. Nie lada gratką okazał się traktor służący uczniom jako pomoc w poznawaniu zawodu mechanika. Bardzo chętnie zawitali również do pracowni gastronomicznej, gdzie zdobywają wiedzę przyszli kucharze. Atrakcjom nie było końca. W drodze powrotnej odwiedzili Górę św. Anny poznając historię tego miejsca w dziejach Polski, ale także jej charakter religijny. Kamień Śląski z pięknym zamkiem i kaplicą - miejscem narodzin świętego Jacka była ukoronowaniem wyjazdu. 
Uczniowie szkoły wraz z wychowawcami z ulicy Książąt Opolskich 21w dniu 27 marca 2019 r.  wybrali się do Kotliny Kłodzkiej, by zwiedzić kopalnię złota i arsenu znajdującą się w Złotym Stoku. Wędrując Sztolnią Gertruda poznaliśmy trudną pracę górników wydobywających cenny kruszec. Przechodząc przez „Czarną  Sztolnię”  podziwialiśmy 10-metrowy podziemny wodospad, będący jedynym takim okazem w Polsce. Oglądaliśmy  także różne rodzaje skał w Muzeum Minerałów. Wizyta w Średniowiecznej Osadzie Górniczej była okazją do poznania rozwiązań technicznych w czasach działalności kopalni. Piękne wiosenne słońce  towarzyszące uczestnikom wprawiło ich w dobry humor. Uczestnicy wyjazdu zaopatrzyli się w….. pamiątkowy cenny kruszec. Wrażeniom nie było końca.

  Galeria  Wycieczka do kopalni w Złotego Stoku.

20 marca uczniowie klas VId, IIIb, IVb, VIa wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach w ZSS przy ul. Książąt Opolskich 21- „Wspólna akcja segregacja”. Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy  doradcy metodycznego Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Opolu. Ciekawe rozwiązania dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady ich segregacji obowiązujące na terenie miasta Opola przedstawiła Pani Inspektor Magdalena Bolech, której serdecznie dziękujemy. Tematem przewodnim prelekcji było wprowadzenie niebieskiego pojemnika, czyli segregacja odpadów z papieru i tektury. Uczniowie uczestniczyli w konkursach z wykorzystaniem tablicy edukacyjnej oraz mobilnego koła fortuny.  Nasza Szkoła została wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zestaw składający się z testera baterii oraz zgniatarki butelek PET, a uczestnicy spotkania otrzymali różnego rodzaju gadżety edukacyjne. Zaplanowaliśmy także przeprowadzenie warsztatów recyklingowych, konkursy, prace w grupach, prezentacje 
oraz gry w następnym roku szkolnym.

 

W dniu 15.03.2019 młodzież z klasy 8a Szkoły Podstawowej, I D SPdP  oraz klasa 3A Publicznego Gimnazjum pojechała na wycieczkę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym i Opolskiej Izby Wytrzeźwień. Wycieczka miała charakter edukacyjno - profilaktyczny. Na miejscu młodzież miała okazję zapoznać się z formami działania ośrodka oraz możliwość zobaczenia jak wygląda procedura przyjmowania na Izbę Wytrzeźwień, jakie są ku temu wskazania, a także sprawdzić w jaki sposób mierzy się poziom stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Zapoznała się również z warunkami socjalno-bytowymi przebywającymi tam ludzi.

Dnia 20 marca w szkole przy Bytnara Rudego odbył się X Konkurs Matematyczny. Uczestnicy rywalizowali w dwóch grupach: podstawowej i zaawansowanej. Pomimo wysokiego poziomu uczniowie sprawnie i prawidłowo wykonywali zadania. Laureaci konkursu oficjalnie nagrodzeni zostaną podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Już teraz chętnych zapraszamy za rok na XI konkurs.

 

Kontakt

 
tel: 574 715 981
Adres e-mail: 
sekretariat@zssopole.pl
 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

 
tel: 574 715 981
Adres e-mail sekretariat@zssopole.pl
:

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2020 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.