Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
informuję, że:
1. Dzisiaj 8 kwietnia br. w naszej szkole rozpoczął się, zapowiadany wcześniej, bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Informacja o rozpoczęciu strajku została przekazana do Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Opola. 
2. Do strajku przystąpili wszyscy pracujący nauczyciele oraz niemal połowa pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSS w Opolu.
3. W związku z protestem pracowników nie odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, a strajkującym nauczycielom zostanie potrącona część wynagrodzenia za czas udziału w strajku.
4. Bardzo dziękuję uczniom oraz rodzicom uczniów za cierpliwość oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym w szkole protestem.
5. W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażemy Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel dyrektor ZSS w Opolu