Szanowni Państwo, 

Na dzień 8 kwietnia 2019 r. do odwołania nauczyciele oraz pracownicy administracji
i obsługi zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej poprzez udział w strajku. Ze względu na udział nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w strajku, jako Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, nie będę


w stanie zorganizować zastępstw za strajkujących pracowników, a lekcje nie będą mogły się odbywać. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to doprowadzi ona do zakłócenia właściwego toku pracy szkoły, a przede wszystkim uniemożliwi realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniami.

Przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę nad wszystkimi dziećmi, których dobro i bezpieczeństwo bezwzględnie należy chronić. Wykonując obowiązki dyrektora Szkoły, zobowiązany jestem zapewnić opiekę nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do Zespołu Szkół. W obecnie rysującej się sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie niewątpliwie zadaniem wysoce utrudnionym. W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, uczniom naszej szkoły, zwracam się do Was, Rodziców i opiekunów prawnych, o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o nieprzysyłaniu dziecka do szkoły w czasie trwania strajku. Piszę do Państwa w oparciu o mój stan wiedzy z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sytuacji, która bardzo dynamicznie się zmienia. Proszę Państwa o uważne śledzenie informacji przekazywanych przez media w związku z toczącymi się w Warszawie rozmowami między stroną rządową a przedstawicielami związków zawodowych. Na stronie internetowej szkoły będą umieszczane informacje o sytuacji w szkole.

Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla mnie wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora szkoły i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce
o bezpieczeństwo dzieci.

 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie do 60 dni, jednakże ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest niezależne od szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat oraz  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy.

 

Marek Wróbel

                                                            Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu