20 marca uczniowie klas VId, IIIb, IVb, VIa wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach w ZSS przy ul. Książąt Opolskich 21- „Wspólna akcja segregacja”. Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy  doradcy metodycznego Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Opolu. Ciekawe rozwiązania dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady ich segregacji obowiązujące na terenie miasta Opola przedstawiła Pani Inspektor Magdalena Bolech, której serdecznie dziękujemy. Tematem przewodnim prelekcji było wprowadzenie niebieskiego pojemnika, czyli segregacja odpadów z papieru i tektury. Uczniowie uczestniczyli w konkursach z wykorzystaniem tablicy edukacyjnej oraz mobilnego koła fortuny.  Nasza Szkoła została wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zestaw składający się z testera baterii oraz zgniatarki butelek PET, a uczestnicy spotkania otrzymali różnego rodzaju gadżety edukacyjne. Zaplanowaliśmy także przeprowadzenie warsztatów recyklingowych, konkursy, prace w grupach, prezentacje 
oraz gry w następnym roku szkolnym.