13 marca uczniowie klas I D, II B, III A SPdP  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Głównym Urzędzie Statystycznym pt. „Ty i Ja w statystyce”. Dowiedzieliśmy się, że pierwszy spis ludności miał miejsce już 230 lat temu. Poznawaliśmy współczesne statystyki dotyczące ilości ludności na świecie, wieku,  przewagi płci. Porównywaliśmy kiedy rodzi się najwięcej i najmniej dzieci, ile z nich chodzi do żłobka i przedszkola. Poznaliśmy preferencje żywieniowe Polaków, ulubione i uprawiane dyscypliny sportowe. Optymistyczną informacją było to, że większość naszych rodaków jest bardzo zadowolona ze swojego życia.