Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post i w tym dniu uczniowie wraz z nauczycielami  ze szkoły przy ulicy Książąt Opolskich 21 zebrali  się w Opolskiej Katedrze na modlitewnym nabożeństwie. Ksiądz Diakon, odbywający praktykę w Parafii świętego Krzyża wprowadził zebranych w nastrój zadumy, modlitwy i dobroci dla bliźniego podczas 40-dniowego czasu wielkopostnego. Każdy został posypany popiołem i z postanowieniem w sercu wrócił do szkoły, by swoim życiem świadczyć o tym co się wydarzyło.