Społeczność   szkolna

Zespołu   Szkół   Specjalnych w  Opolu

 

serdecznie   zaprasza

na

DZIEŃ  OTWARTYCH  DRZWI

czekamy  na  Państwa

21 marca 2019 r.

w  godzinach  8:00 – 12:00

 

Opole                                                              Opole

ul.  Książąt Opolskich 21                        ul. Jana Bytnara “Rudego” 7

tel. 77 4230440                                         tel. 77 4580886

 

www.zssopole.pl                                      sekretariat@zsoposle.pl