Kolejne warsztaty plastycznym prowadzone przez nauczycielki K. Dawidowską-Musiał, M. Bolicką  poświęcone były tematyce zimowej i technice mieszanej. W zajęciach wspólnie współpracowali wraz z uczestniczkami  indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i uczniami  SPDP nauczyciele: K. Knapczyk, I. Małko. Tematem wykonywanej pracy był  ,,Pejzaż zimowy”. Uczestnicy warsztatów w ramach nowej techniki malowali, komponowali swoje prace, wykorzystując podstawowe informacji z zakresu perspektywy. Efektem działań uczniów były piękne kolorowe prace.