HEJ KOLĘDA, KOLĘDA !!!
HEJ Z KOLĘDĄ  TU IDZIEMY
PIĘKNIE  DZIŚ WAM  WINSZUJEMY
NIECH WAM NA TO NOWE LATO
WSZYSTKIM DARZY SIĘ BOGATO
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
ZDROWIA  I RADOŚCI,
POMYŚLNOŚCI I PIĘKNEJ MIŁOŚCI
PRZYJACIÓŁ I DOBRYCH LUDZI
NIECH KAŻDY NOWE SIŁY ZBUDZI
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
SZCZĘŚCIA WE WSZYSTKIM WIELE
I ŻYCIA NA CO DZIEŃ, JAK W NIEDZIELĘ 
 
ŻYCZĄ KOLĘDNICY Z PDP

W środę 9 stycznia spotkała się cała społeczność szkolna szkoły przysposabiającej do pracy na wspólnym kolędowaniu. Naszą tradycją  jest kolędowanie z rodzicami, a nawet z całymi rodzinami, ponieważ czasami dołącza do nas też rodzeństwo uczniów.

Przygotowujemy uroczysty stół, pieczemy smakołyki i staramy się podjąć naszych gości najlepiej, jak tylko potrafimy. Podczas spotkania uczniowie obsługują naszych miłych gości i dbają  o to, by niczego im nie brakowało. W tak ciepło skomponowanej atmosferze zapraszamy rodziców do wspólnego kolędowania i okazuje się, ze rodzice z ochotą biorą udział we wspólnym  śpiewaniu. Można nawet spełniać swoje życzenia, byśmy śpiewali ulubione kolędy uczestników spotkania. Uczniowie klasy III A czytali wiersze Ks. J. Twardowskiego, a Kamil i Damian, uczniowie klasy IIB składali życzenia noworoczne.

Tym razem spotkanie było również okazją do podsumowania pracy w I semestrze bieżącego roku szkolnego klas: ID, IIB i III A. W ciągu roku szkolnego wspólnie przeżywamy uroczystości, wyjeżdżamy na wycieczki, uczestniczymy w praktykach zewnętrznych i wizytach studyjnych, co bardzo nas spaja i sprawia, że czujemy się w szkole, jak w wielkiej „Rodzince PDP J”.

Wychowawcy klas z pomocą uczniów przedstawili relację z zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu,  a także foto – relację ze wspólnie realizowanych przedsięwzięć.  Te informacje otworzyły dyskusję na temat przyszłości uczniów, ich potrzeb, a także padało wiele ciekawych propozycji. Nauczyciele omówili również prace swoich klas. Przekazujemy również życzenia noworoczne dla całej społeczności szkolnej: 

Zobacz relację z praktyk