Dnia 8.01.2019r. uczniowie klas szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy wybrali się na wycieczkę do Sądu Rejonowego w Opolu. Spotkaliśmy się z panem sędzią Adamem, który opowiadał nam o prawie karnym, pokazał nam salę rozpraw, ubiór sędziego, pokój do przesłuchań z lustrem weneckim oraz miejsce, w którym oskarżeni oczekują na rozprawę karną. Sędzia pan Adam przedstawił konsekwencje wynikające z nie przestrzegania prawa, powiedział również jakie kary mogą nas spotkać za obrazę funkcjonariusza publicznego np.: nauczyciela oraz za niewłaściwe korzystanie z portali społecznościowych. Była to bardzo ciekawa wycieczka Dziękujemy za miłe przyjęcie. Marta Klasa ID SPdP