W dniu 03.01.2019 r. zakończyliśmy akcję zbiórki makulatury pt.:  '' Śmieci mniej- Ziemi lżej ''. Całą dokumentację zbiórki surowców wtórnych oddaliśmy do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – organizatora konkursu. W czasie trwania konkursu zebraliśmy 7500 kg makulatury, 77 kg baterii oraz 22,9 kg puszek aluminiowych. W Wydziale Środowiska dowiedzieliśmy się również o procedurach związanych z wycinką drzew, ochroną zwierząt domowych oraz zasadach wydawania kart wędkarskich. Zachęcamy wszystkich do zbiórki surowców wtórnych.
Marta Klasa ID SPdP