5 grudnia 2018r.  w budynku szkoły przy ul. Ks. Opolskich 21 odbyło się spotkanie - "Dzień Adwentowy" - związane z trwającym obecnie czasem Adwentu, a wprowadzeniem w czas Bożego Narodzenia. Spotkanie prowadziła p. Łucja, która opowiedziała zebranym uczniom, dlaczego ten czas nazywany jest czasem oczekiwania, skąd cztery świece na wieńcu adwentowym, dlaczego są roraty i chodzi się na nie z lampionem i co tak naprawdę jest ważne. Wprowadzeniem do tych informacji była krótka scenka, w której ukazano, co jest najważniejsze - czyli otwarte i chętne do pomocy serce, a nie jedynie oczekiwanie. Podsumowaniem spotkania było zachęcenie do udziału w akcji wolontaryjnej, która już po raz 10 -ty organizowana jest w naszej szkole przez pedagoga szkolnego, opiekuna PCK oraz Samorząd Uczniowski. Akcja polega na zbiórce żywności dla podopiecznych opolskiego Caritasu oraz PCK.