30 listopada uczniowie VIIIa Szkoły Podstawowej oraz IIIA gimnazjum  udali się do Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu na zajęcia zawodoznawcze. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z nauczycielami, absolwentami, zwiedzić szkołę, wziąć udział w zajęciach warsztatowych oraz poznać pełną ofertę edukacyjną szkoły. Obejrzeli prezentację multimedialną, zapoznali się z zawodami kucharz, cukiernik oraz piekarz. Porozmawiali z uczniami, którzy uczęszczają na praktyki. Dziękujemy za zaproszenie.