Dnia 3.12.2018 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Opolu - Czarnowąsach spotkali się uczestnicy indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (ZRW I i ZRW IV) w ramach integracji wewnątrzszkolnej. Nauczycielki H. Warmuzek-Cybulska, K. Dawidowska-Musiał i M. Bolicka przeprowadziły zajęcia tematycznie związane z aktualną porą roku. Zajęcia podzielone były na dwie części:
- w pierwszej, prowadzonej metodą Porannego kręgu z elementami rytmiki i chromoterapii, osoby uczestniczące w spotkaniu poznawały wielozmysłowo (dotyk, smak, wzrok, słuch, węch) charakterystyczne cechy jesieni i muzykowały,                                                                    
- druga część to wykonanie prac plastycznych techniką mieszaną z dostosowaniem do możliwości psychofizycznych uczestników zajęć. Oprócz powstałych wytworów artystycznych, bardzo istotne było usprawnianie manualne malowanie 10-cioma palcami itd. Zajęcia dały możliwość wymiany doświadczeń oraz stworzyły okazję do dzielenia się wiedzą z zakresu metodyki pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.