Nasza Szkoła we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  w Opolu   26.11.2018 r. gościła 11 nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych województwa opolskiego. Było to pierwsze spotkanie w ramach Opolskiego Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego.  Program obejmował obserwacje wzorcowych lekcji pokazowych:
9.00 - 9.40 Praca z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - zespoły rewalidacyjno - wychowawcze .
9.50 - 10.30 Praca z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Równolegle lekcje w:  j. polski VIII a SP; matematyka III A PG; muzyka kl. IV - V a SP (łączona). 10.35 - 11.15 Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Równolegle zajęcia w: VI c i VI d SP zajęcia rozwijające kreatywność i IV b SP zajęcia rozwijające komunikowanie się. 11.20 - 12.00 Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Równolegle zajęcia w: I D, II B i III A SPdP - przysposobienie do pracy. 12.20 - 13.00 Zajęcia indywidualne z uczniem. Zajęcia poprowadzi nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu. 13.00 - 13.15 Zakończenie i podsumowanie Forum.
Uczestnicy Forum byli pod ogromnym wrażeniem pracy nauczycieli prowadzących lekcje pokazowe oraz rozwiązań organizacyjnych naszej Szkoły. Zwrócili uwagę w trakcie ewaluacji na pracę, która została włożona wcześniej, by móc pracować z uczniami na tak wysokim poziomie. Istotnym elementem lekcji było wykorzystanie TIK oraz aktywnych metod pracy w klasach,  w których były: magiczny dywan czy tablica multimedialna zostały wykorzystane w sposób profesjonalny w trakcie zajęć.