MIĘDZYSZKOLNY KONKURS W SZKOLE PRZSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY: 
W czwartek 22 listopada w szkole przy ul. Książąt Opolskich  spotkało się pięć drużyn, które reprezentowały pięć klas. Były to klasy ID, IIB i IIIA z naszej szkoły i dwa zespoły ze szkoły w Prudniku. Powodem spotkania był  konkurs  pt: „Znam i kocham moją ojczyznę – Polskę.” 
Konkurs poświęcony był naszej ojczyźnie, a szczególnie pięknej, setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie rywalizowali w dziewięciu kategoriach m.in. rozpoznawali tradycyjne polskie potrawy, sławnych Polaków, miasta i zabytki. Słuchaliśmy polskich piosenek i sprawdzaliśmy naszą wiedzę o Polsce. Również publiczność mogła wziąć  udział w konkursie. Dla widzów przygotowane były specjalne pytania, a za prawidłową odpowiedź można było otrzymać atrakcyjne nagrody. Była też okazja do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych. Zmagania oceniała komisja, która dbała też o przestrzeganie ustalonych zasad rywalizacji.  Klasa IIB upiekła dla uczestników „ciasteczka patriotyczne” w biało –czerwonym kolorze. Największą ilość punktów zdobyła klasa IIB, która zajęła pierwsze miejsce. Wszyscy zostali obdarowani nagrodami.   Bawiliśmy się fajnie. Mieliśmy też okazję do wymiany adresów  z kolegami z Prudnika i już cieszymy się na kolejne spotkanie z nimi.     Kl. II B z wychowawczynią F. Krawczyk