W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas: VIa, VId oraz VIIa uczestniczą w cyklicznych spotkaniach czytelniczych, ukierunkowanych na promowanie postaw empatycznych wśród najmłodszych pokoleń. Zajęcia prowadzone są przez studentów Uniwersytetu Opolskiego w porozumieniu z wychowawcami klas uczestniczących w projekcie. W trakcie warsztatów uczniowie wysłuchują lub samodzielnie odczytują teksty bajek terapeutycznych z serii „Mądre bajki z całego świata”, przygotowane przez Fundację Dominiki Kulczyk. Każda z prezentowanych bajek ma tłumaczyć uczniom świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji.
Do tej pory odbyły się już dwa spotkania. W trakcie pierwszego z nich uczestnicy po wysłuchaniu bajki pt. „Jak Basia ptaki szczęścia uratowała” zastanawiali się nad tym, czym jest dla nich szczęście i  jak można sprawiać radość innym. Drugie spotkanie miało pomóc uczniom dostrzec wartość, jaką jest wzajemna współpraca z drugim człowiekiem.